MENU

Events & Newsletters

 
 

My leaf is as big as my hand and bigger than a sparrow too. It is bigger than the present on the wall and definitely bigger than a crayon. 
By Izzy Yr 2

My leaf is as big as my hand. My leaf is reddish and brownish. The leaf is as big as a bird. My leaf is really beautiful.
By Anabelle Yr 2

I got the leaf from the ground and it was red like a ladybug. It was my smallest one. My biggest one was so big. The smallest one was as big as a snail and an ant too!
By Noah Yr 2


SCHOOL NEWSLETTERS     Click on one to view

Parents & caregivers are welcome to join us for our morning karakia.

Karakia tīmatanga

Karakia to start

Whakataka te hau ki te uru,
Whakataka te hau ki te tonga.
Kia mākinakina ki uta,
Kia mātaratara ki tai.
E hi ake ana te atakura 
He tio, he huka, he hauhunga.
Haumi e! Hui e! Taiki e!